Знаете ли, че най-старата дума в английския език е думата „town“ – град.