Знаете ли, че най-старата дума в английския език е думата “town” – град.