„Никога не режи това, което можеш да развържеш.“ – Жозеф Жубер