А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че на територията на страната Ямайка има 120 реки?


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че има 31,557,600 секунди в една календарна година?


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че най-старата дума в английския език е думата „town“ – град.


А Вие знаехте ли, че?!?

Знаете ли, че човек изгаря повече калории докато спи, отколкото докато гледа телевизия?


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че хиоидната кост в гърлото ви е единствената кост в тялото, която не е прикрепена към никоя друга.……


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че Бразилия заема 50% от континента Южна Америка.


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че крокодилите не могат да движат езика си.


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че  1/4 от Вашите кости се намират в краката Ви.


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че гръмотевици удрят Земята 6000 пъти в минута


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че всички насекоми имат по 6 крака.


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че елените обичат да ядат банани.


А Вие знаехте ли, че?

Знаете ли, че най-често използваната буква от азбуката е буквата Е.


А Вие, знаехте ли?

Знаете ли, че Хавайската азбука има само 13 букви.


А Вие, знаехте ли?

Знаете ли, че трите най-често срещани езици в света са Мандарин(китайски), английски и испански.