Изработка и монтаж на всякакви рекламни съоръжения, брандиране на автомобили и сгради за цялата страна.

За повече информация и запитвания, използвайте секция „Контакти“ или позвънете на тел.:

+359 898 467 444
office@megaprint-bg.com

МЕГА ПРИНТ ЕООД е бенефициент по Договор № BG16RFOP002-2.089-4362-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Начало: 21.03.2022 г. | Край: 21.06.2022 г.

МЕГА ПРИНТ ЕООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-18272-C01, за изпълнение на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Начало: 25.09.2020 г. | Край: 25.12.2020 г.

Мега Принт ЕООД – широкоформатен печат, външна и вътрешна реклама