Цилиндри от стиропор с бяло фолио и декоративен кръг от плоскост.,