Брандиране на обект – хранителен магазин Мам2 гр. Хасково;