Условия за ползване

ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ


Сайта и услугите предлагани в него функционират при условията и правилата, споменати по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Следователно, ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се счита, че потребителят приема всички условия.

СИГУРНОСТ


Системата има най-съвременните и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите, както и до непрекъсната доставка на услуги.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ СТРАНИ


Мега Принт ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни (предоставяне на информация на куриерска фирма, която е нужна за доставка), и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

КОНТРОЛ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Съдържанието на този уебсайт – текст,снимки и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Мега Принт ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

Всяко неразрешено ползуване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други на част или цялото съдържание на сайта без изрично разрешение на Мега Принт ЕООД е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.