„Животът може да бъде разбран само отзад напред, но се живее обратно.“ Сьорен Киркегор