Обемно яйце от стиропор с боя

Обемно яйце от стиропор с боя