„Въпросите никога не са неудобни. Такива са понякога отговорите.“ – Народна мъдрост