„Добрият пътешественик няма твърди планове и не държи да пристигне на всяка цена.“ – Лао Цзъ