laminating-2Ламинирането е услуга, която може да се приложи, както при материалите с малки форми, като визитки и каталози, така и при широкоформатните рекламни материали. Ламинирането представлява, поставянето на прозрачно фолио върху различни готови продукти, като по-този начин те се запечатват. Чрез ламинирането на широкоформатния печат например, вече отпада притеснението от влияние на външните атмосферни условия върху рекламните материали. Ламинирането предпазва материалите, както от студ и влага, така и от слънце, като по-този начин се запазва качеството на цветовете  доста продължително време.

 

Услугата студено ламиниране намира широко приложение при рекламните материали, които се залепват върху автомобили и транспортни средства. Чрез използването на ламинат изображенията стават устойчиви на всякакви климатични влияния, като удължават своя живот многократно.

 

Каширането е друг тип довършителна услуга, която също намира широко приложение в рекламната индустрия. Каширането представлява облепване с фолио или хартия върху различен тип плоскости. Каширането заздравява значително материала върху който се поставя. Тази услуга намира приложение при различни табели, дигитални фотоси и картини, табла и други рекламни материали.