„Благодарността е дълг, който трябва да бъде платен, но който никой няма право да очаква.“ Жан-Жак Русо