„Човек прекарва живота си само на две места – в леглото или в обувките си.“ – Ерик Емануел Шмит