Букви от стиропор и цифра от стиропор

Букви от стиропор