Знаете ли, че най-често използваната буква от азбуката е буквата Е.