Знаете ли, че хиоидната кост в гърлото ви е единствената кост в тялото, която не е прикрепена към никоя друга.