Знаете ли, че  1/4 от Вашите кости се намират в краката Ви.