Знаете ли, че има 31,557,600 секунди в една календарна година?