„Чарът дава възможност да получиш положителен отговор без да зададеш ясен въпрос.“ – Албер Камю