„Щастието не е нищо повече от добро здраве и слаба памет.“ – Алберт Швайцер